CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia giai đoạn 2008 - 2012 và đến 2015

 

 

            I/ Đặc điểm tình hình:

          Trường Tiểu học Cam Hoà 2 được thành lập vào tháng 6/1994 trên cơ sở tách ra từ trường Tiểu học Cam Hoà. Nhà trường gồm có 3 điểm nằm ở 3 thôn Lập Định. Tổng số dân 3 thôn khoảng 5.000 người. Dân cư ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông, rải rác có thêm các dịch vụ ngành nghề khác nhưng mật độ thấp, thu nhập chưa cao. Chính vì vậy những năm gần đây, chính quyền địa phương đang từng bước quy hoạch, dồn điền đổi thửa, cải tiến cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có mức sống cao hơn. Nhân dân trong thôn đa số theo 3 tôn giáo là: Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Khổng giáo. Đời sống văn hóa - xã hội ở địa phương ngày càng được hoàn thiện, nhân dân có ý thức chăm lo công tác giáo dục, phối hợp tốt với nhà trường trong việc giáo dục con em ở gia đình. Công tác xã hội hóa ngày càng được nhân dân quan tâm, mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Nhờ đó mà nhà trường có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng và đã được cấp trên công nhận là trường Tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia Mức độ 1 vào năm 2011.

Tình hình năm học 2013 - 2014:

- Học sinh:  338 (trong đó có 177 nữ)

- Số lớp    :   14 lớp (trong đó có 12 lớp học 2 buổi/ ngày).

- Đúng độ tuổi : 318/338 hs  (94,1%)

- Số HS học 2 buổi/ ngày:  323/338  (95,6%)

- Số phòng học : 14 (có 12 phòng kiên cố)

- Phòng làm việc : 3 ; P.Hội đồng : 1;  P.Thư viện-Thiết bị: 1;  P.Y tế: 1

- Giáo viên: 100% đạt chuẩn ; Trên chuẩn :  19/21 (90,5%)

- GVDG cấp trường: 17/21  (81%)

- GVDG cấp huyện :  7/21  (33,3%)

- Chi bộ có :  7 đảng viên

II/ Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch số 06-KH/HU:

    1/ Công tác lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch số 06-KH/HU ngày 23/3/2008 của Huyện uỷ Cam Lâm:

          Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các đề án của ngành giáo dục, thực hiện có hiệu quả chủ đề các năm học là “ Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, từng bước đưa chất lượng giáo dục của trường ngày một đạt hiệu quả cao hơn, trường Tiểu học Cam Hòa 2 nhận thấy nhiệm vụ quan trọng của giáo dục trên địa bàn trường là:

      - Quyết tâm vươn lên, ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy đáp ứng nhu cầu của xã hội; đáp ứng mục tiêu “chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa” trong giáo dục. Xây dựng và phấn đấu đạt được 5 tiêu chuẩn đã được quy định tại Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng trường Tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia.

      - Chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chỉ đạo và đổi mới phương pháp dạy học. Nâng cao thực chất chất lượng giáo dục. Tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1, tiến tới PCGDTHĐ ĐT mức độ 2 vào năm 2014.

      -  Thực hiện xanh hoá trường học và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

      - Xây dựng trường tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia:

 + Được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, Đảng uỷ, chính quyền địa phương, trường tiểu học Cam Hòa 2 ngày càng được bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật và các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Trường lớp khang trang hơn; tiện nghi đầy đủ hơn; đội ngũ giáo viên được tăng cường về số lượng và chất lượng;

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tranh thủ hơn nữa trong việc huy động các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường.

+Cha mẹ học sinh ngày càng quan tâm hơn đến việc học tập của con em mình; chất lượng học tập ngày càng được nâng cao và đảm bảo thực chất.

 + Việc xây dựng trường ChuẩnQuốc gia là một yêu cầu tất yếu của giáo dục trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương.

+ Xây dựng trường Chuẩn Quốc gia là điều kiện để hiện đại hoá trường học, nhằm tiếp cận sớm hơn với những khoa học kỹ thuật tiên tiến trong giảng dạy và học tập, là điều kiện để học sinh được hưởng những điều kiện tốt nhất đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện học sinh tiểu học, góp phần đưa nhà trường tiếp tục hoàn thiện và phát triển trong tương lai.

2/ Việc cụ thể hoá Kế hoạch của Huyện uỷ:

        Thực hiện kế hoạch của Huyện uỷ, sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm, CBCC của trường Tiểu học Cam Hoà 2 đã từng bước xây dựng, phấn đấu đạt các chuẩn theo quy định, trong đó có 2 chuẩn then chốt là chuẩn 3 (cơ sở vật chất) và chuẩn 5 (chất lượng giáo dục). Ý thức của CBCC về xây dựng trường đạt chuẩn ngày càng được nâng cao; Thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ các năm học qua, các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt kế hoạch giao, góp phần tích cực trong việc xây dựng trường đạt chuẩn.

3/ Kết quả thực hiện:

        Với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng, năm 2011, trường Tiểu học Cam Hoà 2 được cấp trên công nhận là trường Tiểu học đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 1. Năm 2012 và năm 2013, nhà trường duy trì tốt kết quả trường Chuẩn quốc gia Mức độ 1, từng bước nâng dần các chuẩn để phấn đấu đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 2 vào thời gian tới. Cụ thể, những việc trọng tâm cần làm là:

  - Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học phù hợp với yêu cầu chuẩn mức độ 2, nhất là các phòng chức năng, thư viện đạt chuẩn…; Đảm bảo nguồn nước sạch, vệ sinh môi trường.

  - Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, các tổ chức đoàn thể và hội đồng trong nhà trường hoạt động ngày càng có hiệu quả, thực hiện tốt quy hoạch cán bộ; Tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên, hiện có 19/21 trên chuẩn – đạt 90,5%; Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 81%, cấp huyện là 33,3%, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

  - Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học sinh; Duy trì giữ vững chống mù chữ và kết quả PCGDTHĐĐT. Huy động 100% học sinh trong độ ra lớp; Có 94,2%  số học sinh được học 2 buổi/ ngày.

  - Phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng giáo dục, Hội khuyến học, Hội Cha mẹ học sinh trong việc đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, như huy động đóng góp làm sân bê tông, may màn phòng học, phòng làm việc, mua cây xanh trồng ở sân trường…...Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục; Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt 99%; Hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; Nhiều năm liền không có học sinh bỏ học.

III/ Đánh giá chung:

          1/ Mặt làm được:

            + Có sự chỉ đạo chặt chẽ của Phòng GD&ĐT; sự lãnh đạo của địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện.

          + Nâng cao công tác lãnh đạo, tổ chức của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường trong việc triển khai xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia.

          + Xây dựng được đội ngũ giáo viên ngày càng có trách nhiệm, năng lực chuyên môn vững vàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác xây dựng trường Chuẩn Quốc gia trong đội ngũ CBGVCNV.

          + Từng bước hoàn thiện CSVC trường học, đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong giảng dạy và học tập hiện nay. Cùng với sự đầu tư của các cấp, nhà trường huy động thêm nguồn kinh phí đóng góp của phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm, toàn xã hội cùng chăm lo công tác giáo dục.

          + Phối hợp chặt chẽ với Hội CMHS và các cá nhân, tổ chức đoàn thể xã hội ở địa phương chăm lo công tác giáo dục, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, chăm lo tăng cường CSVC cho nhà trường.

          + Cải tiến phương pháp dạy học, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nâng cao chất lượng thực tế của học sinh qua từng năm.

         Xây dựng trường Chuẩn Quốc gia là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tập thể CBGVNV cố gắng thực hiện thành công công tác giáo dục, là điều kiện để học sinh vươn lên học tập tốt hơn.

          2/ Mặt hạn chế tồn tại:

           + Trường hiện còn 2 lớp ghép học sinh dân tộc học 1 buổi/ ngày ở điểm Đồng Xã Tám, nên việc tổ chức các hoạt động dạy và học chưa được đồng loạt, đều khắp.

          + Việc huy động xã hội hoá để tăng CSVC cho giáo dục có chiều hướng tốt nhưng mức độ chưa cao.

IV/ Nguyên nhân – giải pháp khắc phục:

          1/ Nguyên nhân:

               + Do sự nhận thức chưa đầy đủ của một số phụ huynh học sinh và điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế nên chưa quan tâm đầy đủ đến việc học của con em mình.

                +  Năng lực học tập của một số em còn yếu, nhất là học sinh dân tộc chưa qua Mẫu giáo, nên có ảnh hưởng đến chất lượng chung của toàn trường.

          2/ Giải pháp khắc phục:

              +  Cần tuyên truyền sâu rộng đến cha mẹ học sinh để phối hợp tốt hơn trong công tác giáo dục học sinh.

                +  Huy động nhiều nguồn lực trong xã hội để đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cơ sở vật chất cho nhà trường.

V/ Đề xuất, kiến, nghị:

           - Đề nghị cơ quan quản lý cấp trên tạo điều kiện, giúp đỡ nhà trường xây dựng thêm CSVC cần thiết để trường được thuận lợi hơn trong việc triển khai các hoạt động giáo dục theo yêu cầu đổi mới hiện nay.

           - Chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương cần tuyên truyền sâu rộng hơn trong nhân dân, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần xây dựng nhà trường đạt Chuẩn Quốc gia Mức độ 2 vào thời gian tới./.