QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trường Tiểu học Cam Hòa 2 quá trình hình thành và phát triển

          

Trường Tiểu học Cam Hoà 2 được thành lập vào tháng 6/1994 trên cơ sở tách ra từ trường Tiểu học Cam Hoà. Nhà trường gồm có 3 điểm nằm ở 3 thôn Lập Định. Tổng số dân 3 thôn khoảng 5.000 người. Dân cư ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông, rải rác có thêm các dịch vụ ngành nghề khác nhưng mật độ thấp, thu nhập chưa cao. Chính vì vậy những năm gần đây, chính quyền địa phương đang từng bước quy hoạch, dồn điền đổi thửa, cải tiến cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có mức sống cao hơn. Nhân dân trong thôn đa số theo 3 tôn giáo là: Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Khổng giáo. Đời sống văn hóa - xã hội ở địa phương ngày càng được hoàn thiện, nhân dân có ý thức chăm lo công tác giáo dục, phối hợp tốt với nhà trường trong việc giáo dục con em ở gia đình. Công tác xã hội hóa ngày càng được nhân dân quan tâm, mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Nhờ đó mà nhà trường có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng và đã được cấp trên công nhận là trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 vào năm 2011.