Thành tích năm học 2014-2015
 21/02/16  Thành tích chi đoàn  287
Thành tích năm học 2014-2015
 21/02/16  Thành tích công đoàn  252
Thành tích năm học 2014-2015
 21/02/16  Thành tích liên đội  257
Thành tích năm học 2014-2015
Năm học 2012-2013, học sinh đạt được một số thành tích như sau: a) Giao lưu HSG huyện: Đạt 4/6 học sinh dự thi b) Thi Giữ vở sạch, viết chữ đẹp cấp huyện: - Toàn đoàn: Giải khuyến khích - Cá nhân : 1 giải nhì; 1 giải khuyến khích; Công ...