Năm học 2012-2013, nhà trường và tập thể, cá nhân được tặng thưởng: - Trường được UBND Tỉnh khen tặng tập thể LĐ xuất sắc; UBND huyện khen tặng danh hiệu LĐTT. - Trường được công nhận là đơn vị văn hoá cấp Tỉnh. - Phong trào thi đua ...
Năm học 2013-2014, nhà trường có 12 giáo viên đạt GVDG cấp trường; Đạt 1/1 GV thi GVDG cấp huyện, góp phần tích cực trong công tác giáo dục của nhà trường và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 trong thời gian tới.